• |  
           

 Rodzaje lokat bankowych i ich oprocentowania.

Opublikowano w 2017-04-21
Napisany przez Site Owner

Rodzaje lokat bankowych.

Lokata rentierska jest jednym z depozytów terminowych jakie są idealnym rozwiązaniem dla bardziej zamożnych klientów, który mają nieco więcej pieniędzy. W przypadku tej lokaty odsetki nie są kapitalizowane, jednak są one wypłacane w określonych odstępach jakie zostały ściśle ustalone w umowie. Mogą być one wypłacane co miesiąc lub co kwartał. Ranking najlepszych lokat rentierskich można znaleźć w Internecie razem z porównaniem tych najlepiej opłacalnych. Lokata terminowa jest umową jaka jest zawierana na określony odcinek czasu. Klient banku powierza bankowi swoje pieniądze na określony czas w zamian za otrzymanie od tej kwoty stosownego zysku w postaci odsetek, które naliczane są dzięki oprocentowaniu lokaty. Po czasie jaki został określony w umowie bank wypłaca klientowi jego pieniądze łącznie z naliczonymi odsetkami. Mówiąc inaczej lokata terminowa jest pewnego rodzaju pożyczką jaką klient udziela bankowi. Bank mając nasze pieniądze może nimi dysponować w sposób jaki potrzebuje, a my za to otrzymamy określony zysk z odsetek.

Lokata w złoto i lokata walutowa.

Dosyć ciekawa jest tak zwana lokata w złoto. Jest to określenie wszystkich sposobów, które pozwalają nam pomnażać swoje oszczędności, które opierają się na złocie. Najczęściej są to lokaty, które opierają się na kursie złota. Wszystko polega na kupnie sztabek lub monet złota i sprzedanie ich za jakiś czas, kiedy kurs złota będzie większy. Oszczędzanie poprzez złoto kilka lat temu było bardzo popularne. Dziś o wiele mniej osób sie na to decyduje. Lokata walutowa jest kolejnym z depozytów terminowych, ale jej zasada działania jest nieco inna. Środki deponowane są w obcej walucie. Jest to jedna z bardziej skomplikowanych lokat jakie obecnie są dostępne na rynku i decydując się na nią warto wiedzieć o niej jak najwięcej. W przypadku lokaty walutowej można liczyć co prawda na większe oprocentowanie, ale wiąże się ona z większym ryzykiem niż inne lokaty terminowe w polskich złotówkach. Kupno i sprzedaż walut ciągle się waha przez co bardzo trudno jest określić jaki będzie zysk z takiej lokaty.

Rodzaje oprocentowań.

Zakładając lokatę w banku liczymy na jak największy zysk po jej zakończeniu. Ten zysk jest tym wyższy im wyższe będzie oprocentowanie lokaty. Takich oprocentowań można wyróżnić kilka. Jednym z nich jest oprocentowanie brutto. Jest to oprocentowanie przez uwzględnieniem podatku od dochodów kapitałowych. Takie oprocentowanie obecnie jest równe 19%. Kolejnym rodzajem oprocentowania jest oprocentowanie efektywne. Jest to oprocentowanie związane z depozytami terminowymi, razem z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek. Oprocentowanie netto jest oprocentowaniem lokaty, które wylicza się po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych. Jest to nic innego jak odjęcie od naszych zysków tak zwanego podatku Belki. Chcąc obliczyć oprocentowanie netto mnoży się oprocentowanie bazowe przez 0,81. Kolejnym z oprocentowań jest oprocentowanie nominalne. Jest to podstawowe oprocentowanie jakie podaje bank w reklamach i innych materiałach marketingowych przedstawiających ofertę banku. Takie oprocentowanie nie uwzględnia ani podatku Belki, ani kapitalizacji odsetek, ani też inflacji. Mamy jeszcze tak zwane oprocentowanie rzeczywiste. Jest to oprocentowanie lokaty, w którym uwzględnia się wszystkie czynniki jakie mają istotny wpływ na zysk, podatek od dochodów kapitałowych, inflację, a także kapitalizację odsetek. Jak widać z lokatami wiąże się kilka oprocentowań i przed jej założeniem warto się z nimi zapoznać.

Komentarze

Nie ma komentarzy

Posting comments after has been disabled.