• |  
           

Koszty w chwilówkach – analiza branżowa

Opublikowano w 2017-05-29
Napisany przez Site Owner

W branży kredytów generowanie zysków z prowizji jest wręcz obowiązkowe dla przetrwania. Chwilówka to jeden z najpopularniejszych produktów w prywatnych firmach pożyczkowych, ale warto wiedzieć, z jakich kosztów się składa i w jaki sposób można je rozsądne optymalizować. W artykule porozmawiamy o najważniejszych kosztach w chwilówkach, a także o perspektywach rozwoju branży.

Analiza kosztów w umowach kredytów krótkoterminowych

Główny koszt w chwilówkach to oczywiście oprocentowanie nominalne. Chwilówka to pojęcie potoczne. Nie ma odzwierciedlenia w ustawach. Chwilówka to można powiedzieć kredyt konsumpcyjny na krótki okres. Do chwilówki pasuje ustawa o kredycie konsumenckim. Oprocentowanie nominalne osiąga maksymalne, regulowane wartości. To czterokrotność stopy lombardowej. Mówi o tym tzw. ustawa antylichwiarska. Oprocentowanie nominalne nie wystarczy najczęściej do pokrycia budżetu prywatnych firm pożyczkowych. Z tego powodu kredytobiorca ponosi duże koszty pozaodsetkowe przy nawiązywaniu współpracy z parabankiem. Główny koszt pozaodsetkowy to prowizja. Jak kształtuje się wysokość prowizji? To funkcja kwoty pożyczki i terminu spłaty. Im dłuższa spłata i im większa pożyczka, tym wyższa prowizja i opłaty dodatkowe. To standard w branży. Opłaty dodatkowe przekraczają w wielu przypadkach 100% pozyskanej kwoty pożyczki. To już w praktyce lichwa i pożyczka udzielana na nieuczciwych warunkach. Ustawa antylichwiarska jednak ewoluuje i prawdopodobnie w najbliższym czasie koszty pozaodsetkowe zostaną mocno ograniczone, co doprowadzi ostatecznie do oczyszczenia sektora kredytów krótkoterminowych z podmiotów mało etycznych. Czasami kredytobiorca ponosi koszt ustanowienia zabezpieczenia umowy kredytowej, np. przy złej zdolności kredytowej. Taki koszt to często wiele procent od wartości pożyczonego kapitału.

Dodatkowe opłaty spotykane w umowach chwilówek

W parabankach spotyka się jeszcze opłaty za rejestrację na serwisach pożyczkowych, opłaty za przelewy potwierdzające wiarygodność kredytobiorcy, opłaty za ewentualne przedłużenie terminu spłaty zobowiązania. Parabanki stosują również własne limity za czynności windykacyjne. Jeżeli nie spłacasz kredytów krótkoterminowych na czas licz się z mocno zawyżonymi kosztami. Najważniejsza wskazówka to mocna kontrola kosztów w umowach chwilówek, a także korzystanie wyłącznie z wiarygodnych parabanków o potwierdzonej opinii przez dotychczasowych klientów. Czy według ciebie w chwilówkach dochodzi do celowego zawyżania kosztów zobowiązania?

Komentarze

Nie ma komentarzy

Posting comments after has been disabled.