• |  
           

Alternatywne wykorzystanie kredytu

Korzystanie z kredytu gotówkowego jest w Polsce powszechnym zjawiskiem. Standardowo kredyt gotówkowy możesz przeznaczyć na konsumpcję, a także na ciekawe inwestycje. Zagospodarowanie kredytu gotówkowego jest w niektórych sytuacjach bardzo oryginalne. W artykule zobaczysz, w jaki sposób można alternatywnie zarządzać kredytami gotówkowymi.

W Polsce jest duży problem z wkładem własnym przy podpisywaniu umowy o kredyt hipoteczny. Wartość wkładu własnego rośnie właściwie z roku na rok przez presję na ograniczenie ryzyka w bankach komercyjnych. Wkład własny to bardzo często 70 – 100 000 złotych. Można oczywiście wykorzystać ubezpieczenie zamiast zgromadzonych oszczędności, ale to nie zawsze dobra perspektywa, a do tego mocno kosztowna i przy ograniczonej zdolności kredytowej niemożliwa do zastosowania. Przy ograniczeniu we wkładzie własnym, np. brak 10 000 złotych wielu kredytobiorców zaciąga kredyty gotówkowe w parabankach internetowych, aby zoptymalizować budżet. Dzięki promocjom na rynku kredytowym można uzupełnić szybko wkład własny, a w kolejnych miesiącach po prostu intensywnie spłacić zobowiązanie. Kredyt gotówkowy to zatem alternatywne uzupełnienie przy innych kredytach. Dzięki takiej optymalizacji masz wyższy wkład własny, a przy tym lepsze warunki spłaty długoterminowego kredytu gotówkowego. Warto przed zastosowaniem powyższej konfiguracji policzyć zyski i ewentualne straty. Przy dużych zarobkach miesięcznych szybki dostęp do kredytu gotówkowego stanowi często lepsze wyjście od dłuższego oszczędzania. Każdy pożyczkodawca monitoruje strukturę dochodów i wydatków, głównie stałych opłat. To szansa, aby zagospodarować praktycznie całą wypłatę, a w razie problemów po prostu pójść po kredyt gotówkowy do instytucji, w której masz już pozytywną historię spłaty. Przy takiej konfiguracji presja na oszczędzanie jest mniejsza, a kredyt gotówkowy uzupełnia tanio budżet w krytycznych sytuacjach.

Możesz również przeznaczyć kredyt gotówkowy na zakup papierów wartościowych, np. akcji spółek dywidendowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, obligacji korporacyjnych. Często kredytobiorca zamienia kredyt gotówkowy na inne waluty, a w długim terminie zyskuje na zmianach wartości. Takie operacje to oczywiście duże ryzyko, ale również pewien element edukacji ekonomicznej. Pieniądze z kredytu można zagospodarować w taki sposób, aby dawały cykliczny zysk porównywalny z kosztami. Dzięki temu idealnie wykorzystujesz szanse w przestrzeni gospodarczej. Przy debiutach spółek giełdowych wsparcie własnych oszczędności kredytem to szansa na więcej akcji, a co za tym idzie na potencjalnie większy zysk, który pokryje opłaty podstawowe i dodatkowe. Dlaczego w ogóle kredyt gotówkowy możesz wykorzystać w powyższy sposób? W umowach o pożyczki krótkoterminowe nie ma problemu celowości. Nie musisz pokazywać na co wydajesz środki. Twoja jedyna odpowiedzialność polega na spłacie zobowiązania w odpowiednim terminie.

Nieco niszowa strategia wykorzystania kredytu to podniesienie kwalifikacji na najlepszych kursach branżowych, czyli optymalizacja kapitału ludzkiego. Inwestycja w nowe umiejętności, przydatne pracodawcom zwraca się w najlepszym stopniu. Warto również dopytać potencjalnych pracodawców, czy nie zechcą sfinansować części kosztów takiego szkolenia dla nowego, uczciwego pracownika. Własne kształcenie zwraca się w wyższej pensji, a to naturalnie lepsza zdolność kredytowa w przyszłości. Co myślisz o alternatywnych formach wykorzystania kredytu gotówkowego i czy z nich skorzystasz?

Komentarze

Nie ma komentarzy

Posting comments after has been disabled.